1) Ποια θεωρείτε την πιο σημαντική κατηγορία προϊόντων Deli;
2) Που βρίσκεται η έδρα της εταιρείας Deli;
3) Πόσα άτομα εργάζονται στο Κέντρο Σχεδιασμού και Πιστοποίησης Deli;
Ονοματεπώνυμο:
*