1. Από τι ύφασμα κατασκευάζονται οι τσάντες Pulse; :
2. Πόσα χρόνια εγγύηση δίνουν όλα τα προϊόντα Pulse; :
3. Ποιές τσάντες μπορούν να ενωθούν σε μία ή να χρησιμοποιηθούν ανεξάρτητα ;:
Ονοματεπώνυμο:
*