Ο ιδιοκτήτης της Staples, η Sycamore Partners, αύξησε το μερίδιό της στον διανομέα προϊόντων γραφείου Essendant.Η κίνηση χαρακτηρίστηκε ως μια "εχθρική" ενέργεια που αναστάτωσε τους μετόχους της Essendant που επιθυμούσαν να συγχωνευθεί η εταιρεία με τον αντίπαλο διανομέα S.P. Richards.Η προσφορά της Sycamore είναι η σαφέστερη ένδειξη μέχρι σήμερα των σχεδίων της εταιρίας ιδιωτικής συμμετοχής να προωθήσει περαιτέρω τις υπηρεσίες Staples στις υπηρεσίες μεταξύ επιχειρήσεων και μακριά από την πρόκληση της λιανικής της επιχείρησης.Η Sycamore έχει διαρθρώσει την εξαγορά της Staples ύψους 6,9 δισ. Δολαρίων ΗΠΑ με τρόπο που θα της επέτρεπε να καταλήξει τελικά στις ασθενέστερες λιανικές συναλλαγές της Staples.