Ο όμιλος Trodat-Trotec ανέφερε ικανοποιητική συγκρίσιμη ανάπτυξη για το οικονομικό έτος 2018. Ο κατασκευαστής με έδρα την Αυστρία μείωσε το οικονομικό έτος 2018 σε 11 μήνες λόγω της μεταβολής της δομής ιδιοκτησίας που έγινε στις αρχές του περασμένου έτους. Αυτό σήμαινε ότι το FY2018 ήταν μια περίοδος 11 μηνών από τον Φεβρουάριο έως τον Δεκέμβριο. Οι πωλήσεις για τους 11 μήνες ανήλθαν σε € 238 εκατ. (263 εκατ. Δολάρια), ενώ, σε βάση pro forma, τα έσοδα για το σύνολο του έτους ανήλθαν σε € 265 εκατ., Σημειώνοντας ετήσια αύξηση 6%. Επιπλέον, οι πωλήσεις επηρεάστηκαν αρνητικά κατά € 6 εκατ. λόγω των συναλλαγματικών συνεπειών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Norbert Schrüfer δήλωσε ότι υπήρξε ανάπτυξη τόσο στα τμήματα της Trodat όσο και στην Trotec, με θετικά αποτελέσματα στην Ασία (την Ινδία και την Κίνα), την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι οι καινοτομίες των προϊόντων και η υψηλού επιπέδου υποστήριξη πελατών οδήγησαν αυτή την κορυφαία ανάπτυξη και αναμένει περαιτέρω επέκταση σε νέες διεθνείς αγορές.