Η εταιρεία ΚΟΥΤΡΟΠΟΥΛΟΣ έχει ξεκινήσει τη συνεργασία της με την εταιρεία ΠΑΙΔΙΑ ΜΟΥ MAGNET, με μαγνητικούς πίνακες. Πρόκειται για εκπαιδευτικούς, διαδραστικούς πίνακες με μαγνητικά εξαρτήματα που βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν το αλφάβητο, την ώρα αλλά και να φτιάξουν το δικό τους καθημερινό ημερολόγιο μαθαίνοντας παράλληλα τις μέρες της εβδομάδας, τους μήνες, τις ημερομηνίες, τις εποχές και τον καιρό. Αυτοί οι πρωτότυποι μαγνητικοί πίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σχολείο, στο νηπιαγωγείο και στο σπίτι κάνοντας τη μάθηση παιχνίδι!