Home » ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | INFORMATION

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | INFORMATION

Από OPS Publications

Opcmagazine

OPC MAGAZINE Διμηνιαία έντυπη έκδοση

ΕΚΔΟΣΗ: 5.000 τεύχη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα – Κύπρος

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: 5.000 διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops – copy centers – B2B – βιβλιοπωλεία – χαρτοπωλεία – retail outlets – μηχανές γραφείου)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 112-130

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Το O.P.C. Magazine είναι μια στοχευμένη δημοσιογραφική έκδοση προσανατολισμένη στον κλάδο των ειδών γραφείου, αναλωσίμων Η/Υ, μηχανών γραφείου, σχολικών ειδών, η οποία παρά το ότι είναι κλαδική διαβάζεται με ενδιαφέρον και από άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, αφού η θεματολογία του αφορά αρκετές επαγγελματικές ομάδες.

Η ύλη του περιοδικού χωρίζεται σε δύο ζώνες θεμάτων:

ΚΛΑΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:  Έρευνες – αναλύσεις • Ρεπορτάζ αφιερώματα • Νέα προϊόντα – δελτία τύπου • Συνεντεύξεις – αφιερώματα, σε εταιρείες του κλάδου • Παρουσιάσεις προϊόντων • Απόψεις • Προσφορές • Διαγωνισμοί • Πληροφορίες

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Logistics • Διαδίκτυο • Διαμόρφωση καταστημάτων – γραφείων • Περιβαλλοντική ευαισθησία

OPC MAGAZINE Bimonthly printed edition

ΕDISSION: 5.000 issues

SHIPPING: Greece – Cyprus

RECIPIENTS: 5.000 business sectors (computer shops – copy centers – B2B – bookstores – stationery – retail outlets – office machines)

PERIODICITY: Bimonthy

CONDITIONS: FREE distribution

PAGES: 112-130

TOPICS: O.P.C. Magazine is a targeted journal publication oriented in the industry of office supplies, computer consumables, office machines and school supplies. Despite its specific orientation it is also interesting for other business categories to read since the subjects included concern several business groups.

The subjects of the magazine are divided into two areas:

ΙNDUSTRY ISSUES: Research – analysis • Reports tributes • New products – Press releases • Interviews – Oblations to companies of the industry • Presentation of products • Executive Viewpoint • Offers • Competitions • Information

GENERAL BUSINESS MATTERS: Logistics • Internet • Configuration of offices • Environmental sensitivity • Professional car

CreativeToys

CREATIVE TOYS Διμηνιαία έντυπη έκδοση

ΕΚΔΟΣΗ: 5.000 τεύχη

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Ελλάδα – Κύπρος

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ: 5.000 διευθύνσεις κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops – copy centers – B2B – βιβλιοπωλεία – χαρτοπωλεία – retail outlets – μηχανές γραφείου)

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Διανέμεται ΔΩΡΕΑΝ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 24-32

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Η έκδοση CREATIVE TOYS είναι ένα εγχείρημα, το οποίο στοχεύει να αναδείξει τον κόσμο του ποιοτικού παιχνιδιού, κυρίως μέσα από τα βιβλιοχαρτοπωλεία ή από όποια άλλα σημεία διανέμεται το O.P.C. Magazine. Η ύλη του είναι στοχευμένη στον κόσμο του παιχνιδιού.

EIΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Νέα προϊόντα • Ρεπορτάζ • Έρευνες • Αφιερώματα

CREATIVE TOYS Bimonthly printed edition

ΕDISSION: 5.000 issues

SHIPPING: Greece – Cyprus

RECIPIENTS: 5.000 business sectors (computer shops – copy centers – B2B – bookstores – stationery – retail outlets – office machines)

PERIODICITY: Bimonthy

CONDITIONS: FREE distribution

PAGES: 24-32

TOPICS: The version CREATIVE toys is a venture, which aims at highlighting the world of quality games, mainly through bookstores or any other points, to which the OPC magazine is distributed. The material is targeted to the world of games.

ΙNDUSTRY ISSUES: Presentation of products • Press releases • Executive Viewpoint • Reports tributes

Print

OFFICE WEEK Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Εφημερίδα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Σε 5.500 ενεργές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε Παρασκευή, στην Ελλάδα και στην Κύπρο

ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ:

* 4.000 διευθύνσεις e-mail κλαδικών επιχειρήσεων (computer shops – copy centers – B2B – βιβλιοπωλεία – χαρτοπωλεία – retail outlets – μηχανές γραφείου) στην Ελλάδα

* 1.000 διευθύνσεις e-mail τελικών χρηστών (σε όλους τους μεγάλους οργανισμούς του δημοσίου & ιδιωτικού τομέα ανεξαρτήτου δραστηριότητας) στην Ελλάδα

* 500 διευθύνσεις e-mail κλαδικών επιχειρήσεων στην Κύπρο

ΣΥΝΘΗΚΕΣ: Αποστέλλεται δωρεάν

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ: Κάθε εβδομάδα

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: Στόχος της εβδομαδιαίας ηλεκτρονικής έκδοσης (Office Week) είναι η άμεση ενημέρωση του κλάδου για όσα συμβαίνουν στην ελληνική και την παγκόσμια αγορά. Η δημοσιογραφική ομάδα της O.P.C. Publications ψάχνει, βρίσκει, σταχυολογεί, αναλύει, αρθρογραφεί και παρουσιάζει όλες τις σημαντικές ειδήσεις που αφορούν τον κλάδο μας, αλλά και γενικότερα την αγορά και την ελληνική οικονομία

OFFICE WEEK Weekly Electronic Newsletter

EDISSION: To 5.500 valid e-mails every Friday Greece – Cyprus

RECIPIENTS:

* 4.000 e-mails of business sectors (computer shops – copy centers – B2B – bookstores – stationery – retail outlets – office machines) in Greece

* 1.000 e-mails of end users (all major public and private sector organizations independently of their activity) in Greece

* 500 e-mails of industry businesses in Cyprus

CONDITIONS: Shipping gratis

PERIODICITY: Every Week

TOPICS: The aim of the weekly electronic publication (Office Week) is providing direct feedback to the industry on what is happening in the Greek and global market. The editorial team of OPC Magazine seeks, finds, gleans, analyzes, writes and presents all the important news concerning our industry, the market and the Greek economy in generall.

ops_logo

opcmagazine.gr

Tο νέο ανανεωμένο opcmagazine.gr λειτουργεί υπό την αιγίδα της δημοσιογραφικής ομάδας της O.P.S. Publications και είναι ο πρώτος και μοναδικός ενημερωτικός κόμβος στο δίκτυο σε θέματα που αφορούν τον κλάδο και γενικότερα την αγορά μας.

Στόχος του opcmagazine.gr είναι να παρέχει πολύπλευρη πληροφόρηση στα στελέχη του κλάδου και της αγοράς, αλλά και να προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τον κλάδο και την αγορά.

Το opcmagazine.gr συνδυάζει τα συστατικά στοιχεία ενός εξειδικευμένου σε θέματα του κλάδου περιοδικού, κι ενός τεχνολογικά εξελιγμένου real-time δικτυακού τόπου. Στα χρόνια λειτουργίας του το opcmagazine.gr κατάφερε να γίνει καθημερινή συνήθεια ενημέρωσης, αλλά και αμφίδρομης επικοινωνίας σε ολόκληρο τον κλάδο.

opcmagazine.gr

The renewed website opcmagazine.gr operates under the auspices of the journalistic team of O.P.S. Publications and it is the first and only informational site in the network on issues related to our industry and market in general.

The aim of www.opcmagazine.gr is to provide diverse information to executives in the industry and the market, but also to offer specialized services to all the interested parties on the industry and market. The opcmagazine.gr could be characterized as both a magazine specialised on the industry and a sophisticated real-time website.

During the years of its operation, opcmagazine.gr has not only managed to become a source of daily information, but also to guarantee the successful interactive communication between all of the industrie’s companies.

Διαφημιζόμενα Brands

Opcmagazine

Προδιαγραφές διαφημίσεων | Specifications advertising:  OPC Magazine & Creative toys

CreativeToys
Ολοσέλιδη (Α4) έντυπη διαφήμιση  | Full page print ad                  

*  Διάσταση|Dimension: 20,8cm x 29,6cm

*  Περιθώρια | Margins: 5mm

*  Ανάλυση | file analysis: 300 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

Σαλόνι (Α4×2) έντυπη διαφήμιση Α4×2 | Double spread print ad

*  Διάσταση|Dimension: 41,6cm x 29,6cm

*  Περιθώρια | Margins: 5mm

*  Ανάλυση | file analysis: 300 dpi

*  Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

Ημισέλιδη5) έντυπη διαφήμιση κάθετη | Half-page (A5) print ad vertical

* Διάσταση|Dimension: 10,8cm x 29,6cm

* Περιθώρια | Margins: 5mm

* Ανάλυση | file analysis: 300 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

Ημισέλιδη5) έντυπη διαφήμιση οριζόντια | Half-page (A5) print ad horizontally

* Διάσταση|Dimension: 29,6cm x 10,8cm

* Περιθώρια | Margins: 5mm

* Ανάλυση | file analysis: 300 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

OfficeWeek

Προδιαγραφές διαφημίσεων | Specifications advertising: Office Week

OfficeWeek
Ολοσέλιδη ηλεκτρονική διαφήμιση | Full page print ad

*  Διάσταση|Dimension: 21cm x 29,7cm(ύψος|height)

*  Ανάλυση | file analysis: 300 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

*  Επιπλέον: Link  advertiser

Peak Banner

*  Διάσταση|Dimension: 6cm x 5,4cm(ύψος|height)

*  Ανάλυση | file analysis: 150 dpi

*  Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF                                           

Top Banner 

*  Διάσταση|Dimension: 11,5cm x 2cm(ύψος|height)

*  Ανάλυση | file analysis: 150 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

Micro Banner

*  Διάσταση|Dimension: 5,4cm x 7,2cm(ύψος|height)

*  Ανάλυση | file analysis: 150 dpi

* Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, PDF

 

ops_logo

Προδιαγραφές διαφημιστικών Banner | Benner advertising specifications: opcmagazine.gr

ops_logo
Full Banner

*  Διάσταση|Dimension: 250px x 1080px

*  Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, GIF

*  Επιπλέον: Link  advertiser

Internal  Advertising 

*  Διάσταση|Dimension: 788px x 497px

*  Τύπος αρχείου | File type: JPG, TIFF, GIF

*  Επιπλέον: Τίτλος Διαφήμισης | Title ad (word, txt ..) & Link  advertiser

Διαφημιζόμενες Επιχειρήσεις

Office Week
Ενημερωθείτε πρώτοι για ότι συμβαίνει στην αγορά μας.
Κάθε Παρασκευή στο email σας δωρέαν!
Με την εγγραφή αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι συμφωνείτε με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική απορρήτου